Skip to product information
1 of 1

media-pressindo

Maca Aksara Jawa Iku Gampang

Maca Aksara Jawa Iku Gampang

Regular price Rp 65.000,00 IDR
Regular price Sale price Rp 65.000,00 IDR
Sale Sold out
Salah satunggaling unsur penting kagem sinau basa Jawa inggih punika sinau aksara Jawa. Pramila, buku punika penting sanget kagem nggampilaken sinten kémawon supados saged maos seratan Jawi. Buku punika saged kanggé sinau siswa kanti dipun semak guru utawi kagem sinau piyambak.
View full details