Skip to product information
1 of 1

media-pressindo

Gati Wicara

Gati Wicara

Regular price Rp 48.000,00 IDR
Regular price Sale price Rp 48.000,00 IDR
Sale Sold out
Tidak ada variant
Maca buku iki para maos bakal diajak mbukak wawasan, kepriyen carane dadi pranatacara Ian pamedharsabda sing
bener, pener, tur nyenengake, Buku iki ngemot tulandha-tuladha praktis tumrap sing kepingin mumpuni olah wicara. Wiwit seka wicara prasaja, madya, nganti tekan sing ndakik kagelar ing buku iki.

Ora mung kanggo para pranatacara sing wis dadi Ian payu. Sapa wae, para guru, dosen, mahasiswa, siswa, umum bisa mbiyaku buku iki. Suguhan sing nges nyengsemake bakal katemokake, ing antosane tuntunan pranatacara lan pamedharsabda ing wicara wiwahan manten, sripah, pengetan dina gedhe, pengetan adicara religius, tuntutan rapat-rapat, Ian sapiturute. Cekak cukupe, buku iki muyeg abnget isine, ora mung wicara sing wis kerep keprungu, ning uga akeh pengalaman Ian cabangan-cabangan basa, sastra, Ian budaya, sugeng maos Ian nyoba, mangga.
 
View full details